I/a A szellemi tulajdon meghatározása, értéke, védelme és használati alapjogok

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a JULIUS-K9®, illetve valamennyi jelentős termékcsoport (pórázok, kutyahámok, játékok, stb.) védjegyei (K9®, IDC®, Lumino®, stb.) az Európai Unió területén védelmet élveznek. A termékek forgalmazásához maximális márkajogi biztonságot garantál minden értékesítő Partnere számára a JULIUS-K9 Zrt. (Magyarország), mint márkatulajdonos, és a K9-Sport Kft. (Magyarország), mint a JULIUS-K9® termékek gyártója (a továbbiakban együttesen: JULIUS-K9®). A JULIUS-K9®, mint védjegyeknek, védjegyoltalom alatt nem álló egyéb megjelöléseknek, terméklogóknak, termékdíjaknak, valamint termékinformációknak, mint termékfotóknak, termékleírásoknak, ismertető ábráknak, termékbiztonsági leírásoknak, fotó-, video- és zenei anyagoknak, azaz a továbbiakban ’szellemi tulajdonoknak’ a birtokosa, ügyfelei részére kedvező használati/felhasználási feltételeket biztosít az eredményes és biztonságos értékesítéshez.
A JULIUS-K9® különös figyelmet szentel a márkavédelemnek, és minden kontinensen támogatja azon partnereit, akik hosszútávú üzleti terveikbe a márkanevek jó hírének megőrzését, a márkanév reklámozását beépítik. A JULIUS-K9® ügyel a márka jó hírnevére, szellemi tulajdonainak minőségi és tudatos megjelenésére. Kereskedői számára többek között ezáltal biztosítja a lehetőséget, hogy a termékeket PRÉMIUM áron értékesíthessék.

I/b A JULIUS-K9® védjegyeinek használata, a Logo Guideline bemutatása

A márkanevek képi, ábrás megjelenítése az ismert formában és színben a vevőkben bizalmat teremt, és fokozza a vásárlói kedvet.
A Logo Guideline 2018 a JULIUS-K9® aktuális (ábra+szöveg tartalmú) védjegyeinek gyűjteménye, amely azokat a védjegyeket tartalmazza, amelyeket kizárólag a JULIUS-K9® szerződéses partnerei használhatnak az eredeti JULIUS-K9® termékek értékesítése során, a JULIUS-K9® termékek reklámozásához. A JULIUS-K9® partner által használható védjegyek módosulhatnak, továbbá számuk is változhat – a használható védjegyekről az aktuális legfrissebb Logo Guideline ad minden esetben felvilágosítást. Amennyiben a JULIUS-K9® a partnerei felé a védjegyek használatával kapcsolatos iránymutatással él, úgy azt a partner köteles betartani, függetlenül az aktuális Logo Guideline tartalmától.
Szerződéses partnernek az minősül, aki a JULIUS-K9® Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF), vagy Általános Védjegyhasználati Feltételeket (a továbbiakban: ÁVF) elfogadta, vagy az ábrás védjegy használata egyedi szerződés keretében biztosított számára, közvetlenül a JULIUS-K9® részéről.
Az ÁSZF letölthető itt >>>
Az ÁVF letölthető itt >>>
A szerződések elfogadásához kérjük Öntől ezek cégszerű aláírással ellátott példányát beszkennelve, vagy fotózva, e-mailben (patent@julius-k9.hu) vagy faxon.
Amennyiben egy adott nyelvterületen az ÁSZF és/vagy az ÁVF nem áll rendelkezésre, úgy azt az igénye szerinti nyelvre lefordítjuk. A szerződések irányadó nyelve a német.

I/c Márka- és logóhasználati lehetőségek üzletekben, kiállításokon, bemutatótermekben

Amennyiben Ön az üzletében vagy bemutatótermében jelentős szerepet szán a JULIUS-K9® termékek értékesítésének, és ezért szeretné kihasználni logóink népszerűségét, úgy az ÁVF elfogadásával és betartásával tudjuk biztosítani logóink széleskörű használatát. Amennyiben üzletében a JULIUS-K9® termékek reklámozásához és értékesítéséhez textil-, műanyag- vagy papíralapú védjegyet, vagy egyéb, a védjegyeket dominánsan megjelenítő reklámanyagot szeretne kihelyezni, úgy ezeket megrendelheti cégünktől vagy márkaképviseletünktől az ÁVF és/vagy az ÁSZF elfogadását követően (vagy egyedi megállapodás esetén).

A rendelhető reklámanyagok listája letölthető itt >>>

I/d Márka- és logóhasználat nem üzleti célú tevékenység esetén

A védjegyek (márkajelek) használata a JULIUS-K9® ügyfélköri tevékenységében, vagy azzal kapcsolhatóan működő, közhasznú vagy egyéb alapítványok, egyesületek, illetve sportrendezvények szervezését végző szervezetek esetében (pl.: kutyaiskolák, terápiás centrumok, oktatási központok, jogszabályoknak megfelelő kutyás rendezvények, stb.), mint nem gazdasági tevékenység körében történő használat, engedélyezett, amennyiben a használat nem sérti a JULIUS-K9® illetve termékeinek jó hírnevét. Ezen szervezetek az általános szabályozásnak megfelelően csak a JULIUS-K9® által, vagy engedélyével gyártott promóciós anyagokat, logókat, ábrákat jeleníthetik meg a JULIUS-K9® termékek propagálása végett.

I/e Márka- és logóhasználat kapcsolódó vállalkozások esetén

Kutyákhoz kapcsolódó, de termékértékesítést nem végző vállalkozások (pl.: állatorvosi rendelő, kutyakozmetikus, stb.) esetében a védjegyhasználat nem gazdaságitevékenység körében történő használatnak minősül. Ezen szervezetek a JULIUS-K9® által hivatalosan kiadott, a JULIUS-K9® által, vagy engedélyével gyártott promóciós anyagokat, reklámanyagaikat a JULIUS-K9® és termékeinek propagálása végett kihelyezhetik. A reklámanyagok, promóciós anyagok használata nem keltheti azt a képzetet, hogy a vállalkozás és a JULIUS-K9® között exkluzív, vagy bármely szerződéses kapcsolat áll fenn, nem járhat a fogyasztók megtévesztésével, tévedésbe ejtésével, mely tisztességtelen előnyhöz juttathatja a vállalkozást a JULIUS-K9® értékesítő partnerekkel szemben. Az adott szervezet a márka használata során a JULIUS-K9® jó hírnevét nem sértheti.

I/f Márkanév használatához fűződő alapjogok a JULIUS-K9® terméket értékesítők esetében

A JULIUS-K9® márkanevek írott formában történő használata minden eredeti JULIUS-K9® terméket értékesítő ügyfél alapjoga, amennyiben a használat nem ütközik törvényi és szerződéses feltételekbe. A JULIUS-K9® márkanevek használata során az értékesítő ügyfél nem keltheti azt a téves képzetet harmadik személyek felé, hogy a JULIUS-K9® márkanevei az ő tulajdonát/vagyoni jogait képezik, vagy hogy a ténylegesen engedélyezettnél tágabb jogokkal rendelkezik.
A képmárkák és logók használatának feltétele a törvényi előírások betartása mellett az ÁSZF vagy ÁVF elfogadása, illetve eseti megállapodások. Ettől eltérő helyzetben az ábrás védjegyek használati joga nem biztosított. (Kivéve a JULIUS-K9® termékeken általunk elhelyezett védjegyeket, azok sértetlen formában történő továbbadását.) Ezen Ügyfeleink a védjegyet szóként, informatív céllal jeleníthetik meg fizikai formában, illetve a honlapjukon. Az informatív jelleggel használt, írott formában megjelenített márkaneveink az alábbi termékkörben használhatóak értékesítéshez, reklámozáshoz az Európai Unió (EU) területén belül 2017-ben:

  • JULIUS-K9® – általánosan használható minden termékhez és termékcsoporthoz, melyet a JULIUS-K9® forgalmaz.
  • IDC® – általában kutyahámok, kiegészítők, pórázok, nyakörvek, kutyajátékok esetében használható, melyet a JULIUS-K9® ezen márkanév alatt forgalmaz. Nem használható viszont munka- vagy divatruházat esetében.
  • K9® és K-9® – általában divat és munkaruházat, kivéve lábbelik esetében, továbbá kiképző és védőfelszerelések, kutyajátékok, kutyafelszerelés – mint pórázok, nyakörvek, kutyahámok, táskák övek, szíjjak – esetében használható, beleértve Svájc és Norvégia területét is.
  • Powergeschirr® – általában Németország és Ausztria területén, IDC® és K9®-es kutyahámok esetében egyaránt használható.
  • Lumino® – általában pórázok, nyakörvek esetén használható, melyek ezen márkanév alatt kerülnek forgalomba.
  • Color & Gray® – általában pórázok, nyakörvek, kutyahámok esetében használható, melyet a JULIUS-K9® ilyen név alatt hoz forgalomba.
  • FLYING BOMB® és FLIEGERBOMBE® – védőkarokra használható, melyet a JULIUS-K9® ilyen név alatt hoz forgalomba.
  • STEALTH® – általában kutyahámok, pórázok és szájkosarak esetében használható, melyeket a JULIUS-K9® ilyen név alatt hoz forgalomba elsősorban szolgálati kutyák számára.
  • Copycats look the same, but real dogs know the difference!® – a JULIUS-K9® által gyártott és forgalomba hozott termékek esetében használható szlogenként. Használata felhívja a figyelmet a világpiacon előforduló másolati termékek hiányosságaira.

II/a Márkahasználati és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó korlátozások, online kereskedelmi kikötések

A márkanevek használati lehetőségeinek szabályozásával, az ezekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatással szeretnénk megóvni vállalkozását költséges jogvitáktól.
Az online kereskedelem dinamizmusa, struktúrája a szellemi tulajdonokkal való visszaélések melegágya, ezért a JULIUS-K9® messzemenőkig támogatja Partnereit a rosszhiszemű felhasználókkal szemben. A visszaélések megakadályozása érdekében a védjegyek által oltalmazott szómegjelölés, illetve a JULIUS-K9® egyéb, védjegyoltalom alatt nem álló megjelölései, domain névben, cégnévben, e-mail címben történő lefoglalása csak a JULIUS-K9® részére megengedett. JULIUS-K9® márkanevek partneri használata domain névben csak egyedi szerződések keretében biztosított, melyet a Partnereink kiemelt szerviz-, reklám-, vagy márkaépítési szerepvállalása tesz lehetővé. Ezen weboldalak üzemeltetői az Európán kívüli viszonteladói, illetve bármely országból származó hivatali (bíróság, szabadalmi hivatal, stb.) megkereséseit a JULIUS-K9® részére kötelesek haladéktalanul továbbítani.
Online market place oldalakon történő márkaregisztráció a JULIUS-K9® feladata és kizárólagos joga. Ettől eltérő piaci gyakorlat egyedi szerződés keretein belül kerül szabályozásra.

II/b Általános figyelmeztetések a márkanevek és egyéb szellemi tulajdonok felhasználásáról

A márkanevek helytelen szöveg- vagy képmegjelenítése, továbbá a helytelen termékekre, termékcsoportokra való szóvédjegyhasználat sértheti a JULIUS-K9®, továbbá más márkatulajdonosok érdekeit, és költséges eljárásokat vonhat maga után. Ezen szabálytalan márkahasználatból eredő, harmadik személyekkel kapcsolatos jogvitákban, bírósági vagy nyomozati eljárásokban keletkezett költségekért, jogerős döntésekért a JULIUS-K9® nem vállal semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget, de kész minden információt rendelkezésre bocsájtani a gyors és békés rendezés érdekében.
A JULIUS-K9® bizonyos egyedi esetekben eltérhet a Logo Guideline 2017 által meghatározott képmárka-megjelenési formáktól, és feltüntetheti azokat ábrás, vagy szövegszerű megjelenítésben, például új termékeken. Ez nem jogosítja fel a kereskedőt, vagy bármely, nem üzleti célú felhasználót a Logo Guideline 2017 által meghatározott formáktól való eltérésre. A Logo Guideline 2017-ben foglaltakat, továbbá a JULIUS-K9® iránymutatásait minden esetben kötelesek a partnerek betartani, ennek elmaradása esetén jogi eljárások kezdeményezésére kerülhet sor.
A reklámanyagok, logók, JULIUS-K9® szellemi tulajdonok üzleti célú kihelyezése nem engedélyezett olyan felületeken, ahol a JULIUS-K9® védjegyek az ügyfelek számára félreérthetően, más márkanevekkel és/vagy termékekkel összemosódva kerülnek bemutatásra, vagy a JULIUS-K9®, illetve értékesítő partnereinek jó hírneve bármi módon sérülhet. A kihelyezéshez szükséges, harmadik személyektől származó esetleges engedélyek beszerzése a partner felelőssége és kötelezettsége, ezekért a JULIUS-K9® semmilyen felelősséggel nem tartozik. Semmilyen vonatkozásban nem hozható össze a JULIUS-K9® bármely szellemi tulajdona olyan tevékenységgel, mely közízlésbe, jogszabályokba ütközik, vagy bármilyen módon sérthetik a JULIUS-K9® jó hírnevét. A reklámanyagokat tilos módosítani, részben kitakarni, utángyártani, rajta vagy azzal összeolvashatóan egyéb logót elhelyezni. Különösen online felületeken ügyeljen a JULIUS-K9® és egyéb védjegyek, logók közti távolságára, hogy összemosódásuk elkerülhető legyen.
A szellemi tulajdon egyes országokban történő használata során a Partner köteles betartani az adott országban hatályos jogszabályokat, előírásokat. Ezek betartásáért a JULIUS-K9® nem vállal felelősséget, de megkeresés esetén igyekszik a rendelkezésére álló információkat, tapasztalatokat a Partnerrel megosztani.
Amennyiben 3. féltől bármilyen felszólítás érkezne a szellemi tulajdon használatával kapcsolatosan, úgy kérjük, hogy a JULIUS-K9®-et haladéktalanul (2 napon belül) értesítse az alábbi elérhetőségeken, hogy felmérhessük a felszólítás jogszerűségét, és a szükséges lépéseket megtegyük. Az értesítés elmaradásából eredő kárért a JULIUS-K9® nem felelős.
A JULIUS-K9® továbbá kéri Önt, bármilyen szellemi tulajdonnal (így például védjegy, szabadalmi, vagy fotóhasználati joggal) kapcsolatos kérdés, megjegyzés vagy panasz esetén vegye fel a kapcsolatot a JULIUS-K9® Trademark and Patent Controlling Group munkatársaival a patent@julius-k9.hu e-mail címen, vagy írjon a JULIUS-K9® Trademark and Patent Controlling Group részére levelet – ennek elmaradásából eredő kárért a JULIUS-K9® nem vállal felelősséget.

II/c A JULIUS-K9® termékeket bemutató fotók és leírások, ábrák és filmek használata

A JULIUS-K9® szellemi tulajdonait (ábrák, fotók, filmek, egyéb szerzői joggal védett alkotások, stb.) kizárólag szerződéses partnerei használhatják.
A biztonságos értékesítés alapja a teljes körű felhasználási, tárolási, tisztítási, méret- és biztonsági információk megadása. A JULIUS-K9® 20 év tapasztalatával összeállított, több ezer ábrás és mozgóképes termékmegjelenítéssel gondoskodik ügyfelei elégedettségéről. Amennyiben saját vállalati kommunikációja keretében a JULIUS-K9® tulajdonát képező fotókat, rajzokat, filmeket, egyéb, szerzői joggal védett alkotásokat szeretne felhasználni, úgy ezen tartalmak használatát megelőzően regisztráljon a JULIUS-K9® marketing oldalán, és alaposan olvassa át, fogadja el a Marketing Általános Használati Feltételeket (Marketing ÁSZF).

A Marketing ÁSZF letölthető itt >>>

E szellemi tulajdonoknak az online market place oldalakra való feltöltése a JULIUS-K9® feladata és kizárólagos joga. Ettől eltérő piaci gyakorlat egyedi szerződések keretein belül kerül szabályozásra.

II/d Szerződéses kereteken kívül, kötelezően felhasználandó szellemi alkotások az online kereskedelemben

Az online kereskedelemben az ún. speciális felszerelések esetében (pl.: kutyahámok) kötelezően megjelenítendő Termékbiztonsági Adatlapok és Használati Útmutatók kerültek kiadásra 2016-ban. Az adatlapok és leírásaik szellemi alkotásnak minősülnek és szerzői joggal védettek. Megváltoztatásuk, bárminemű módosításuk, a JULIUS-K9® részéről nem ellenőrzött fordításuk tilos. Felhasználásuk kizárólag az eredeti JULIUS-K9® termékekhez megengedett – illetve kötelező – annak érdekében, hogy az értékesítés pontos, biztonságos és termékhasználatból eredő kockázatoktól mentes legyen. A JULIUS-K9® elzárkózik a felelősségvállalástól minden olyan esetben, ahol az online vásárlás esetén a vevő nem kaphatta meg előzetesen a Termékbiztonsági Adatlap és Használati Útmutatót. A JULIUS-K9® partneri kérésre kész szerepet vállalni a kötelezően felhasználandó szellemi alkotások nyomtatásában, fordításában. Abban az esetben, ha tapasztalataink alapján a termékhez videofilm megjelenítését látjuk a biztonságos értékesítés érdekében szükségesnek az online értékesítést végző oldalakon, úgy a konkrét termék(csoport) tájékoztató filmje a JULIUS-K9® részéről kötelezővé tehető, és használata díjmentes.

II/e Licencbeadás, használati jogok továbbadásának tilalma

A védjegyek és egyéb szellemi tulajdonok használatára való jogosultság nem ad lehetőséget az Ügyfeleinknek arra, hogy azok használatára más, 3. félnek engedélyt adjanak. A szellemi tulajdonokra vonatkozó használati jog továbbadásának 3. fél, például online piactér (ld.: Amazon, eBay, stb.) oldalak számára többnyire világszintű és korlátlan jogátruházást kellene jelentenie, amelyre az Ügyfeleinknek nincs jogosultsága, így ezen cselekmény következményei minden esetben a feltöltő értékesítőt terhelik. Ábrás védjegyek és egyéb szellemi tulajdonok – mint filmek, fotók, termékleírások – megjelenítése, feltöltése online piacterekre ezért csak a JULIUS-K9® feladata és kizárólagos joga.
JULIUS-K9® termékfotók és biztonsági termékleírások feltöltésére online piactér oldalakon kizárólag a JULIUS-K9®-nek van jogosultsága. Az ilyen jellegű weboldalak ugyanis nem csupán teljes körű, korlátlan és világszintű jogátruházást követelnek meg a terméket feltöltő féltől, hanem a termék értékesítéséből, használatából eredő valamennyi kockázatot (pl.: téves használatból, méretválasztásból eredők, stb.) az értékesítőre terhelik.

II/f Általános felelősségvállalási kötelezettség, a márka jó hírneve

A téves, hiányos termékoldalakból, termékbiztonsági leírások hiányából, a vásárlók tájékoztatásának hiányából eredő károkért a JULIUS-K9® semmilyen anyagi felelősséget nem vállal. A jogszerűtlen, hiányos, téves vagy félrevezető online termékfeltöltésből, téves kiszállításból eredő vevői reklamációk okozta hírnévrontást a feltöltést és/vagy értékesítést végző fél köteles felszólításunkra beszüntetni, megakadályozni és/vagy a JULIUS-K9® és/vagy 3. fél ezzel kapcsolatos költségeit megtéríteni.
Közös érdekünk, hogy a JULIUS-K9® márkajeleket és egyéb szellemi tulajdont csak az használhassa, aki tisztában van annak felelősségével, értékével, a téves, vagy félrevezető használat következményeivel. Az egységes és szabálykövető márkahasználat minden, hosszútávon gondolkodó értékesítő partnerünk érdeke, mert termékeink a vásárlók számára jól beazonosíthatóak lesznek.
A márka jó hírneve a sikeres értékesítés kulcsa.

FIGYELEM!

A jogszerűtlen és/vagy rosszhiszemű és/vagy a JULIUS-K9® és értékesítő partnereinek érdekeit sértő használat a használati jog visszavonását vonja magával valamennyi szellemi tulajdon esetében.
Amennyiben a JULIUS-K9® és partnere közötti szellemi tulajdon használatára jogosító jogviszony bármely ok folytán megszűnik, úgy a partner köteles azonnal felhagyni azok használatával.

II/g Az Európai Unió határain kívül történő értékesítés felelőssége

Amennyiben az Európai Unió területén kívülre – különösen Észak-Amerikába, vagy a Távol-Keletre – szeretnének JULIUS-K9® termékeket értékesíteni, úgy szeretnénk tájékoztatni, hogy a helyi védjegy- és minőségpolitikai adottságok, előírások, márkahasználati megállapodások miatt költséges eljárások áldozata lehet – továbbá előfordulhat, hogy egyes védjegyek, megjelölések, logók használata az adott országban nem lehetséges, vagy korlátozott így kérjük, hogy a felesleges kockázatvállalás elkerülése érdekében ez irányú szándékát megfelelő időben, előzetesen jelezze részünkre. Előzetes jelzés hiányában a JULIUS-K9® nem vállal semmilyen felelősséget. A jelen pont szerinti értesítéseket a JULIUS-K9® Trademark and Patent Controlling Group részére haladéktalanul levélben, vagy e-mailben (patent@julius-k9.hu) szíveskedjen megküldeni.

2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12.

Hosszútávú és sikeres értékesítést kívánunk!

JULIUS-K9®